Sunday, February 2, 2014

Trước hai vấn đề cốt lõi ’Phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân” là thế nào? Sẽ có những cách hiểu rất khác nhau…’Đây là phần tóm tắt tin, Mời bạn xem đầy đủ ở Nguồn sau: http://ift.tt/MQvs1N


via

0 comments:

Post a Comment

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết

Tìm kiếm...

Translate

Danh Mục