Friday, February 7, 2014

Bí quyết học và thi hiệu quả


Dày hơn 200 trang, Cẩm nang tuyển sinh 2014 do Báo Thanh Niên phát hành với nhiều nội dung phong phú, bắt đầu đến tay thí sinh từ thứ hai (10.2).


Đây là phần tóm tắt tin, Mời bạn xem đầy đủ ở Nguồn sau: http://ift.tt/1ezZqCu


via

0 comments:

Post a Comment

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết