Friday, January 31, 2014

[Trường hợp hiếm] Học phổ cập gio dục c được hon nghĩa vụ ... - NguonTinViet

Nguon Tin Viet


Hiện tại em có người bạn ở gần nhà.Năm nay bạn ấy 19t đang học lớp 9 của 1 trường phổ cập giáo dục ở địa phương.Bạn ấy hỏi em có được hoãn nghĩa vụ không.Em có tham khảo trên mạng nhưng không thấy nhắc đến vấn đề này.Vì bạn em ngày xưa nhà khó khăn nên phải nghỉ học từ lớp 8.Nay đã đi học trở lại được 2 năm.Bạn ấy muốn học hết phổ thông rồi mới tính đến vấn đề này.Vậy cho em hỏi học phổ cập giáo dục có được hoãn nghĩa vụ quân sự không ạ?


Cập nhật bởi HuynhTrungTruc ngày 29/01/2014 01:57:54 SA viết sai chính tả

theo Nguon Tin

0 comments:

Post a Comment

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết