Friday, January 24, 2014

MBA Quốc tế – hành trang của nhà quản trị cao cấpBằng cấp được Quốc tế công nhận, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp phép, địa chỉ học tập tin cậy, học phí hợp lý là những ưu điểm nổi bật của chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quốc tế (MBA).

Đây là phần tóm tắt tin, Mời bạn xem đầy đủ ở Nguồn sau: http://ift.tt/1judNdB


via

0 comments:

Post a Comment

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết