Friday, January 10, 2014

Chương trình bồi dưỡng giáo viên ở Nhật


Bộ GD-ĐT thông báo về chương trình học bổng của chính phủ Nhật Bản năm 2014. Đây là chương trình bồi dưỡng giáo viên 1 năm rưỡi (từ tháng 10.2014 đến tháng 3.2016).

Đây là phần tóm tắt tin, Mời bạn xem đầy đủ ở Nguồn sau: http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20140110/Chuong-trinh-boi-duong-giao-vien-o-Nhat.aspx


via

0 comments:

Post a Comment

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết