Thursday, January 30, 2014

Chú trọng đào tạo nhân lực ngành chế biến nông sản thực phẩm
GD&TĐ – Quy hoạch phát triển ngành kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 nhấn mạnh công tác đào tạo và thu hút nguồn nhân lực cho ngành chế biến nông sản thực phẩm nói chung và ngành kỹ nghệ thực phẩm nói riên.


Đây là phần tóm tắt tin, Mời bạn xem đầy đủ ở Nguồn sau: http://ift.tt/1fpbntp


via

0 comments:

Post a Comment

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết