Saturday, December 14, 2013

Những miền trăn trở(GD-amp;TĐ) – Sống trong thế kỷ XXI, thế kỷ của công nghệ thông tin, tri thức ngày càng nhiều, kiến thức chỉ là nền tảng cần thiết tối thiểu, còn cách thích ứng, xử lý thông tin, giải quyết tất cả các vần đề của cuộc sống, học tập và rèn luyện từ nhỏ đến lớn, điều cần nhất là tư duy, cách giải quyết vấn đề-nbsp; một cách sáng suốt.

Đây là phần tóm tắt tin, Mời bạn xem đầy đủ ở Nguồn sau: http://gdtd.vn/channel/2741/201312/dien-dan-day-tot-vi-nguoi-hoc-the-ky-21-nhung-mien-tran-tro-1976932/


via

0 comments:

Post a Comment

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết