Friday, December 27, 2013

Năm 2014: Tiếp tục tăng quy mô đào tạo sau đại học(Dân trí) – Sáng 27/12, Bộ GD-ĐT đã tổ chức Hội nghị kế hoạch ngân sách năm 2014 đối với các trường, các đơn vị trực thuộc Bộ GD-ĐT. Theo đó, năm 2014 sẽ tăng quy mô đào tạo sau đại học. Đối với chỉ tiêu ĐH, CĐ chính quy giữ ổn định để nâng cao chất lượng.

Đây là phần tóm tắt tin, Mời bạn xem đầy đủ ở Nguồn sau: http://dantri.com.vn/tin-tuyen-sinh/nam-2014-tiep-tuc-tang-quy-mo-dao-tao-sau-dai-hoc-820663.htm


via

0 comments:

Post a Comment

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết