Friday, December 20, 2013

'Tiếng kêu cứu trong chiếc xe cứu thương bẹp dúm'“Chiếc xe cứu thương bẹp nát. Hai người phía trước bị kẹp chặt, phía sau là 3 người, trong đó một thanh niên ú ớ kêu cứu”, người tham gia cứu hộ xe cứu thương đâm ôtô tải trên cao tốc Trung Lương kể.

Đây là phần tóm tắt tin, Mời bạn xem đầy đủ ở Nguồn sau: http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tieng-keu-cuu-trong-chie-c-xe-cuu-thuong-be-p-du-m-2926660.html


via

0 comments:

Post a Comment

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết