Saturday, December 21, 2013

Bộ trưởng Bộ GD-amp;ĐT tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng(GD-amp;TĐ) – Bộ trưởng Bộ GD-amp;ĐT ban hành Thông tư quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ GD-amp;ĐT.

Đây là phần tóm tắt tin, Mời bạn xem đầy đủ ở Nguồn sau: http://gdtd.vn/channel/3222/201312/bo-truong-bo-gdampdt-tiep-cong-dan-vao-ngay-25-hang-thang-1977275/


via

0 comments:

Post a Comment

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết