Friday, December 27, 2013

Ban hành quy định việc dạy tiếng Chăm trong các trường tiểu học


UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành quy định việc dạy và học tiếng Chăm trong các trường tiểu học từ năm học 2013 – 2014.

Đây là phần tóm tắt tin, Mời bạn xem đầy đủ ở Nguồn sau: http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20131227/Ban-hanh-quy-dinh-viec-day-tieng-Cham-trong-cac-truong-tieu-hoc.aspx


via

0 comments:

Post a Comment

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết