TTLV: Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở ... - NguonTinViet

by 10:22 AM 0 comments
Nguon Tin Viet


Thông tin luận văn “Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở Hà Nội hiện nay” của HVCH Đào Thị Ngọc Ánh, chuyên ngành Triết học.


1. Họ và tên học viên: Đào Thị Ngọc Ánh


2. Giới tính: Nữ


3. Ngày sinh: 27/12/1983.


4. Nơi sinh: Kim Động – Hưng Yên.


5. Quyết định công nhận học viên số: 3504/QĐ-ĐT ngày 35 tháng 22 năm 2011 của Trung tâm bồi dưỡng giảng viên lí luận chính trị – Đại học Quốc gia Hà Nội.


6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không


7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở Hà Nội hiện nay.


8. Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 60.22.80


9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Phúc Thăng – Trung tâm tư vấn và đào tạo về các vấn đề kinh tế xã hội CSCT.


10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:


Luận văn góp phần làm sang tỏ cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường Trung học phổ thông ở Hà Nội hiện nay.


Đề xuất một số giải pháp cơ bản để nhằm nâng cao chất và hiệu quả công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường trung học phổ thông ở Hà Nội hiện nay.


11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:


Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu nghiên cứu để giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường Trung học phổ thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt đoàn, các hoạt động ngoại khoá và lồng ghép giáo dục đạo đức trong giảng dậy các môn xã hội, giáo dục công dân, văn học.INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full Name: Dao Thi Ngoc Anh


2. Gender: Female


3. Date of Birth: 12/27/1983


4. Place of birth: Hung Yen


5. Admission Decision number: 3504/QĐ – ĐT dated 25 November 2011 of Centre of Lecturer of Politics training – Hanoi National University.


6. The changes in the training process: No


7. Title of thesis: The problem of moral education for students in high schools in Hanoi today


8. Major: Philosophy


9. Code: 60.22.80


10. Scientific Supervisors: Prof. Dr. Tran Phuc Thang


11. Summary of the thesis’s results:


- The thesis contributes to clarify the basis of theoretical and practical of problems of moral education for students in high schools in Hanoi


- To propose some solutions in order to improve the quality and effectiveness of moral education for students in high schools in Hanoi


12. Applicability in practice:


Thesis can be the reference for moral education for students in high schools through the group activities, party activities, extracurricular activities, and integrate moral education in teaching social subjects, civic education and literature


theo Nguon Tin

Anonymous

Developer

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Curabitur blandit tempus porttitor. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

0 comments:

Post a Comment