TTLV: Giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông ở huyện Yên Dũng ... - NguonTinViet

by 3:23 PM 0 comments
Nguon Tin Viet


Thông tin luận văn “Giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông ở huyện Yên Dũng – Bắc Giang hiện nay” của HVCH Nguyễn Thị Anh, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học.


1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Anh


2. Giới tính: Nữ


3. Ngày sinh: 17/07/1988


4. Nơi sinh: Bắc Giang


5. Quyết định công nhận học viên số: 1883/2010/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.


6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không có.


7. Tên đề tài luận văn: Giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông ở huyện Yên Dũng – Bắc Giang hiện nay.


8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học


9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đặng Thị Lan – Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.


10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn khái quát một số vấn đề lí luận về đạo đức, giáo dục đạo đức, giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông. Đồng thời, làm rõ thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông ở huyện Yên Dũng – Bắc Giang. Từ đó, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường việc giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông ở huyện Yên Dũng – Bắc Giang hiện nay.


11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn góp phần phong phú sâu sắc vấn đề đạo đức, giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông ở huyện Yên Dũng – Bắc Giang hiện nay.


12. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: tiếp tục nghiên cứu giáo dục đạo đức học sinh phổ thông ở huyện Yên Dũng – Bắc Giang trong những năm tiếp theo…


13. Các ấn phẩm liên quan đến luận văn: KhôngINFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name : Nguyen Thi Anh 2. Sex: Female


3. Date of birth: July, 17th, 1988


4. Place of birth: Yen Dung, Bac Giang


5. Admission decision number: 1883/2010/QĐ-XHNV-KH&SĐH


Dated 21/10/2010 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Viet Nam National University., Ha Noi.


6. Changes in academic process: none.


7. Official thesis title: Moral education for high school students in YEN DUNG, BAC GIANG


8. Major: Scientific Socialism 9. Code:


9. Supervisors: Associate Professor Dr. Dang Thi Lan in University of Social Sciences and Humanities.

10. Summary of the findings of the thesis: The thesis generalizes theoretical issues about morality, moral education and moral education for high school students. In addition, the thesis also clarifies the current moral education situation for high school students in YEN DUNG, BAC GIANG. And then, the thesis gives core proposals to strengthen moral education for high school students in YEN DUNG, BAC GIANG.

11. Practical applicability, if any: The thesis deeply contributes to moral issues and moral education for high school students. Furthermore, the thesis suggests some positive solutions to enhance the quality of moral education for high school students in YEN DUNG, BAC GIANG


12. Further research directions, if any: Continue to research about moral education for high school students in YEN DUNG, BAC GIANG in the next years.


theo Nguon Tin

Anonymous

Developer

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Curabitur blandit tempus porttitor. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

0 comments:

Post a Comment