6 nhiệm vụ trọng tm thực hiện Đề n Xy dựng x hội học tập giai ... - NguonTinViet

by 2:36 AM 0 comments
Nguon Tin Viet


Theo đó, trên cơ sở phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng công tác thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010 và đến năm 2012”, Kế hoạch đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


Kế hoạch đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2020 sẽ có 99,98% người trong độ tuổi từ 15-60; 99,99% người trong độ tuổi từ 15-35 biết chữ; 90% số người biết chữ tiếp tục học tập không mù chữ trở lại; 100% các huyện, thành phố tiếp tục củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (GDTH ĐĐT), phổ cập trung học cơ sở; năm 2014 đạt chuẩn phổ cập GDTH ĐĐT mức độ 2 và chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm; 40% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và 20% có trình độ bậc 3; 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh đến cấp huyện được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định; 70% số lao động nông thôn tham gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất tại các trung tâm học tập cộng đồng; 90% công nhân lao động tại các cụm công nghiệp có trình độ học vấn trung học phổ thông hoặc tương đương; phấn đấu 95% công nhân lao động được qua đào tạo;…


Để thực hiện, Kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; chú trọng củng cố và phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục; tổ chức các hoạt động học tập suốt đời thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; tiếp tục đẩy mạnh hình thức học tập từ xa, học qua mạng Internet; triển khai các biện pháp hỗ trợ người học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập suốt đời; tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục.


Cũng theo Kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả những mục tiêu đã đề ra.


Theo bacgiang.gov.vn

theo Nguon Tin

Anonymous

Developer

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Curabitur blandit tempus porttitor. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

0 comments:

Post a Comment