Giãn thời gian điều chỉnh học phí đại học, dạy nghề

by 9:12 AM 0 comments

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học và giáo

dục nghề nghiệp công lập giãn thời gian điều chỉnh học phí năm học 2013-2014.


Theo đó, đề nghị các cơ sở giáo dục đại học và giáo

dục nghề nghiệp công lập xây dựng tiến độ điều chỉnh mức học phí một

cách hợp lý. Mức học phí phải phù hợp với nhóm ngành nghề đào tạo và

hình thức đào tạo. Học phí được thu định kỳ hàng tháng.


Các cơ

sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp không được ép buộc học sinh,

sinh viên đóng học phí một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học (trừ

trường hợp người học tự nguyện), nhất là vào đầu năm học mới.


Các cơ sở

giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc Trung ương quản lý cần

đăng ký với Bộ chủ quản về lộ trình, mức điều chỉnh và thời điểm điều

chỉnh học phí.


Trên cơ sở đăng ký của các Bộ chủ quản và các cơ sở đào

tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, đánh

giá tác động của việc điều chỉnh học phí đến giá tiêu dùng (CPI) của cả

nước, đồng thời có ý kiến với các Bộ chủ quản và các cơ sở đào tạo để

quyết định việc điều chỉnh học phí nhằm đảm bảo không để nhiều tỉnh,

thành phố và các cơ sở đào tạo cùng tăng học phí vào một thời điểm, nhất

là vào đầu năm học mới 2013-2014.


Thực hiện Nghị định số

49/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi

phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc

hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; từ năm học 2010-2011 đến nay, các cơ sở giáo dục đại học và giáo

dục nghề nghiệp công lập đã xây dựng và ban hành mức học phí mới.


Căn cứ

vào trần học phí từng năm học, đặc điểm và yêu cầu phát triển của ngành

đào tạo, hình thức đào tạo, hoàn cảnh của học sinh, sinh viên; Giám đốc

các đại học, Hiệu trưởng và Thủ trưởng các trường, các cơ sở đào tạo

thuộc Trung ương quản lý, quy định học phí cụ thể đối với từng loại đối

tượng, từng trình độ đào tạo. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp qui định

mức học phí cụ thể cho các cơ sở đào tạo do địa phương quản lý.


Mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công

lập thực hiện theo nguyên tắc chia sẻ chi phí đào tạo giữa Nhà nước và

người học. Học phí (nhất là học phí đối với giáo dục mầm non và phổ

thông) chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tính chỉ số giá tiêu dùng, nên

việc tăng học phí tác động mạnh đến chỉ số giá tiêu dùng, nhất là vào

tháng 9 hàng năm, khi các địa phương và các cơ sở đào tạo thực hiện tăng

mức học phí khi bước vào năm học mới.


Yêu cầu này của Bộ Giáo dục và

Đào tạo nhằm khắc phục tình trạng trên và góp phần thực hiện tốt Nghị

quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ

yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và

dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, trong đó mục tiêu tốc độ tăng CPI

khoảng 6,0-6,5%./.


Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Gian-thoi-gian-dieu-chinh-hoc-phi-dai-hoc-day-nghe/20135/196962.vnplus


via Nguon Tin

Anonymous

Developer

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Curabitur blandit tempus porttitor. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

0 comments:

Post a Comment